Strona główna  >   Lista aktualności   >   Konstruktywny dialog

Konstruktywny dialog

"Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku" – te słowa Konfucjusza były swoistym mottem spotkania Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta, który 14 maja odwiedził Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP.

Znamienitego Gościa przyjmowali komendanci MWK OHP – Wiesław Leszko i Jacek Figiel oraz wszyscy pracownicy biura.
Wizyta była świetną okazją do podjęcia dyskursu na temat podstawowych kierunków, priorytetów, zadań oraz głównych działań wynikających z krajowych dokumentów strategicznych, perspektyw rozwoju oraz wizji funkcjonowania OHP.

Podczas dyskusji podkreślano, że bardzo istotnym czynnikiem jest współpraca z partnerami lokalnymi, gdyż tylko zintegrowany system działań tworzących atmosferę wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wspomaga wszechstronny rozwój osobowy uczestników. To umożliwia stworzenie kompleksowych warunków do aktywizacji młodzieży i wyposażenia jej w podstawowe kompetencje społeczne. 
Kadra MWK OHP zwróciła także uwagę na fakt, że jednostka systematycznie podejmuje wieloaspektową i długofalową działalność wynikającą z określonych standardów działań opiekuńczo-wychowawczych, a także nieustannie doskonali mechanizmy zapewnienia jakości i efektywności pracy Organizacji.

Spotkanie odbyło się w miłej, konstruktywnej i pełnej zrozumienia atmosferze, a jego wartością dodaną było uzgodnienie i omówienie perspektywicznych przedsięwzięć.


DATA PUBLIKACJI: 2018-05-14 » Pozostałe aktualności