Strona główna  >   Lista aktualności   >   Rekrutacja w Mławie

Rekrutacja w Mławie

Kadra wychowawcza mławskiej jednostki 7 – 3 HP popularyzuje możliwość realizowania obowiązku nauki na zasadzie uczestnictwa w OHP pośród młodzieży gimnazjalnej z  powiatu mławskiego.
Już w kwietniu zorganizowane zostało pierwsze spotkanie w Wieczfni Kościelnej, Stupsu,  Szydłowu i Wiśniewie. W maju z ofertą mławskiej jednostki zapoznano gimnazjalistów w Dzierzgowie i Mławie,  Iłowie,  Szreńsku,  w Lipowcu i w Grudusku.
Pracownicy OHP przedstawiali ofertę rekrutacyjną, krótko zapoznawali uczniów z działalnością hufca oraz zapraszali młodzież do zapoznania się z bazą lokalową jednostki, wychowawcami i uczestnikami OHP.
Uczestnictwo w mławskiej jednostce daje możliwość wyboru jednego - spośród 17 zawodów - zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Na zakończenie nauki, każdy uczeń zdaje egzamin przed Komisją Izby Rzemieślniczej i uzyskuje dyplom czeladniczy. Tytuł ten jest honorowany i ceniony w krajach UE,  umożliwia w przyszłości zdobycie tytułu mistrza.

Na zakończenie każdego spotkania wszystkim zainteresowanym rozdano foldery promujące poszczególne zawody i uczestnictwo w OHP. Kadra mławskiej jednostki wraz z uczestnikami służyła pomocą zainteresowanej młodzieży odpowiadając na zadawane przez nią pytania.

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-12 » Pozostałe aktualności