Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kampania ELA w ramach sieci EURES

Kampania ELA w ramach sieci EURES

5 października w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach odbyło się spotkanie na temat  Sieci EURES oraz Kampanii ELA. Warsztaty przeprowadzili Asystenci  EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Warszawie fila w Siedlcach – Pani Julita Nikiforuk i Anna Weremczuk,  a także Łukasz Mikiciuk pośrednik pracy / asystent EURES z CEiPM OHP Siedlce.
Spotkanie  miało na celu zapoznanie absolwentów i uczestników Hufca Pracy 7-7 w Siedlcach z tematyką dotyczącą bezpiecznych wyjazdów i powrotów zza granicy, promocji kampanii ELA  oraz  obowiązującej unijnej dokumentacji. Uczestnicy uzyskali informację na temat zadań wykonywanych na rzecz osób poszukujących pracy za granicą oraz zasad współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy w ramach sieci EURES. Przypomniane zostały także  strony internetowe dotyczące tematyki EURES,  m.in.:  eures.praca.gov.pl, które umożliwiają młodym ludziom zdobycie bezpiecznej pracy za granicą, a także przepisy prawne regulujące UE. Prelegenci omówili pięć swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej, zaś Pani Anna Weremczuk zwróciła również uwagę na koordynację systemów i rozwiązań transferów zasiłków i ciągłości zatrudnienia oraz innych praw i  obowiązków dotyczących członków UE.
Przedstawicielki WUP Warszawa filia w Siedlcach  przybliżyły także swoje zadania służbowe wynikające  z  pracy w zakresie EURES jakie wykonują na co dzień.  Pośrednik pracy / asystent EURES z CEiPM Siedlce z kolei poinformował młodych ludzi na co mogą liczyć zgłaszając się do niego w celu poszukiwania zatrudnienia poza granicami naszego kraju, oraz czym jest kampania ELA – jakie są jej główne przesłanki i założenia. Młodzież biorąca udział w spotkaniu z zaciekawieniem wysłuchała informacji przekazanych na temat sieci EURES oraz kampanii ELA.

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-07 » Pozostałe aktualności