Strona główna  >   Lista aktualności   >   Szkolenie zawodowe w Ciechanowie

Szkolenie zawodowe w Ciechanowie

Teoria bez praktyki pozostaje wyłącznie teorią, a praktyka czyni mistrza. W tych kilku słowach można przekazać ideę inicjowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy szkoleń zawodowych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zrekrutowało właśnie uczestników na szkolenie zawodowe obejmujące moduł magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych.

W dniach 14 - 16 września specjalista ds. rozwoju zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie oraz doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzili spotkania rekrutacyjne z kandydatami na kurs „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego”, które odbyły się w siedzibach: CEiPM i Hufca Pacy 7-5 w Ciechanowie oraz Hufca Pracy 7-35 w Płońsku.

W trakcie spotkań z osobami zainteresowanymi wzięciem udziału w szkoleniu, tj. uczestnikami i absolwentami OHP, pracownicy pionu rozwoju zawodowego przeprowadzili wstępną diagnozę społeczno - zawodową potencjalnego uczestnika kursu oraz wyłonili ostatecznych kandydatów na to szkolenie.

W rozmowach z młodzieżą kadra CEiPM Ciechanów zawsze podkreśla jak ważne jest podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych. Uświadamiała, że człowiek uczy się przez całe życie i dlatego należy inwestować w siebie i rozwijać swoje pasje i zainteresowania, bo nigdy nie wiadomo, co w życiu może być nam potrzebne, aby zdobyć satysfakcjonującą nas pracę. 

Szkolenie rozpocznie się 20 września 2021 roku i będzie obejmowało 120 godzin zajęć dla każdego uczestnika, w tym 70 godzin moduł magazyniera oraz 50 godzin moduł operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w porozumieniu z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim i weźmie w nim udział 5 osób. Zakończy je zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny z obsługi wózka jezdniowego. 

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-17 » Pozostałe aktualności