Strona główna  >   Lista aktualności   >   Wspólne działania w Płocku

Wspólne działania w Płocku

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku odnowiło współpracę z Gminnym Centrum Kultury MULTIOSADA w Małej Wsi.

W ramach odnowienia współpracy w dniu 10 września doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Płocku Pani Edyta Białczak i Martyna Pietrasiak spotkały się z Panią Ewą Stefaniak Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MULTIOSADA w Małej Wsi.

Rekrutacja do Hufca Pracy 7-11 w Płocku oraz stacjonarnego Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, a także świadczenie pomocy MCIZ na rzecz młodzieży z Gminnego Centrum Kultury były tematem przewodnim spotkania.

Pracownicy płockiej jednostki mieli okazję poznać potrzeby lokalnej młodzieży w aspekcie planowania kariery zawodowej i wkraczania na rynek pracy. Pozwoli to wnikliwie i efektywnie przygotować swoje działania zmierzające do udzielenia kompleksowej pomocy w wyżej wymienionym aspekcie.

Połączenie sił i wspólny cel są gwarantem sukcesu. Razem zawsze można więcej, pełniej i lepiej wypełniać swoje zadania. Zyskają na tym młodzi ludzie, którym można i należy udzielić koniecznej pomocy.
Ochotnicze Hufce Pracy dziękują Gminnemu Centrum Kultury MULTIOSADA za możliwość kontynuowania współpracy w tym wspólnym dla nas celu.

 


DATA PUBLIKACJI: 2021-09-13 » Pozostałe aktualności