Strona główna  >   Lista aktualności   >   Intensyfikacja działań na rzecz rekrutacji w Siedlcach

Intensyfikacja działań na rzecz rekrutacji w Siedlcach

Wrzesień to czas powrotu młodzieży do szkół po letnim odpoczynku, ale także czas intensywnych działań informacyjno – rekrutacyjnych młodzieży przez pracowników terenowych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.  

Mając na względzie tegoroczny stan epidemiczny w kraju oraz związane z nim obostrzenia, szczególnie nasilone w pierwszym półroczu tego roku, rekrutacja młodzieży do stacjonarnych i dochodzących jednostek opiekuńczo – wychowawczych MWK OHP bywa utrudniona.

Siedlecka kadra OHP ma ogromne doświadczenie i wiedzę, co doskonale przekłada się na współpracę z innymi instytucjami. Nawet w tak trudnych pandemicznych czasach korzysta z najlepszej, bo bezpośredniej drogi by realizować cele OHP – niesienia pomocy i wsparcia młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W celu popularyzacji informacji o naborze młodych ludzi do OHP przedstawicielki siedleckich jednostek MWK OHP - Pani Edyta Ślubowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Pani Anna Radzikowska p.o. Komendanta Hufca Pracy 7-7 udały się  na rozmowy z dyrektorami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Sarnakach i Platerowie. 

Podczas spotkań szczegółowo zostały przedstawione i omówione zasady rekrutacji do stacjonarnych i dochodzących jednostek opiekuńczo – wychowawczych MWK OHP. Największy akcent położono na kryteria przyjęć młodych ludzi do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, który jest jednostką stacjonarną umożliwiającą poza edukacją i wsparciem we wchodzeniu na rynek pracy również zakwaterowanie w internacie i wyżywienie. 

Podkreślono, że wszystkie usługi OHP świadczone są bezpłatnie. Zaprezentowano także ofertę działań skierowanych do młodych ludzi przez pracowników rozwoju zawodowego CEiPM Siedlce – tj. doradców zawodowych, pośrednika pracy i specjalisty ds. szkoleń. 
Na szczególną uwagę zasługiwało również to, że OHP współpracuje lokalnie z pracodawcami oraz prowadzi refundację wynagrodzeń dla młodocianych pracowników.  Dyrektorzy obu GOPS-ów mieli okazję do zadawania nasuwających się w trakcie spotkania pytań związanych z konkretnymi działaniami siedleckich jednostek OHP.

Osobiste wizyty przedstawicieli OHP w terenie i bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami z różnych instytucji przybliżają znaczenie i rolę OHP w kształtowaniu norm i  wartości wśród młodych ludzi i ich lokalnych środowisk, tak, aby w przyszłości mogli oni odnaleźć swoje miejsce na lokalnym, regionalnym, a kto wie…może i światowym rynku pracy.

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-08 » Pozostałe aktualności