Strona główna  >   Lista aktualności   >   Współpraca na rzecz młodzieży w Radomiu

Współpraca na rzecz młodzieży w Radomiu

Wznowienie współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu a lokalną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

W dniu 3 września 2021 doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej spotkała się z Panią Marzeną Radulską Olifirowicz Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomiu.

Wznowienie współpracy i wytyczenie nowych jej kierunków na przyszłość to podstawowe cele spotkania. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz podopiecznych ze stacjonarnego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radomiu oraz beneficjentów Poradni, jak również rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy to szczegółowe cele omawiane w trakcie spotkania .
Poruszony został również temat pracy konsultacyjnej świadczonej przez doradców zawodowych, a polegającej min. na wspomaganiu szkół, co ma wpływ na poprawę jakości pracy placówek oświatowych. 

Przyjęcie młodzieży do OHP może nastąpić na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych i rozpoczyna się w oparciu o indywidualne zgłoszenie bądź wniosek lub opinię wydaną właśnie przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub pedagoga szkolnego, pracowników pomocy społecznej, policję czy sąd. Współpraca z Poradnią ma zatem ogromne znaczenie.
Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej jest obligatoryjnym dokumentem rekrutacyjnym przy przyjęciu uczestnika do OHP – „sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych)”.

Spotkanie było także okazją do zaproszenia dyrekcji placówki, jej podopiecznych oraz doradców zawodowych na zbliżające się Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu. Poradnia będzie promować własną ofertę na swoim stoisku.   
Już dziś zachęcamy do śledzenia informacji na temat tego wydarzenia i do udziału w nim.

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-06 » Pozostałe aktualności