Strona główna  >   Lista aktualności   >   Konstruktywne spotkanie

Konstruktywne spotkanie

W dniu 29 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie Pani Marioli Rabczon - Mazowieckiej Komendanta MWK OHP z Panem Tomaszem Sieradzem Dyrektorem WUP w Warszawie oraz z Panem Arturem Pozorek Wicedyrektorem ds. usług Rynku Pracy. 
Celem spotkania było omówienie warunków nawiązania współpracy dotyczącej świadczenia usług rynku pracy pomiędzy reprezentowanymi instytucjami. 
Partnerstwa lokalne odgrywają ogromną rolę w realizowaniu regionalnej polityki rynku pracy.  W oparciu o tę świadomość i chęć realizacji ustawowych celów działania dyskutowane było wypracowanie standardów współpracy w wymiarze formalno-prawnym, komunikacyjnym i organizacyjnym. Tak rodząca się współpraca będzie stanowić nowoczesne narzędzie w zakresie rozwiązań dotyczących diagnozowania i zapobiegania problemom w zakresie bezrobocia ludzi młodych oraz wzajemnego wspierania się w podejmowanych inicjatywach.
Spotkanie przebiegało w miłej i profesjonalnej atmosferze. Nakreślone zostały kierunki współpracy pomiędzy Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Kierownictwo WUP w Warszawie zaoferowało, oparte na swoim bogatym doświadczeniu i wiedzy, wsparcie dla MWK OHP.   
Odpowiadając na potrzeby z zakresu aktywizacji zawodowej ludzi młodych, do których MWK OHP kieruje swoją ofertę i na rzecz, których działa, Pan Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie wykazał się ogromną życzliwością i otwartością na dialog, współpracę i udzielenie wsparcia dla Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


DATA PUBLIKACJI: 2021-07-29 » Pozostałe aktualności