Strona główna  >   Lista aktualności   >   Siedlce… na Niebiesko

Siedlce… na Niebiesko

2 kwietnia rozpoczynają się obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W ramach obchodów realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM. 
Uczestnicy wraz z kadrą 7-7 HP włączyli się w tę akcję i umieszczają na swoich profilach FB niebieskie zdjęcia... 
- Kolorem niebieskim wyrażamy  swoją solidarność z osobami z autyzmem. W kwietniu promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem – komentowała młodzież i wychowawcy z siedleckiej jednostki.


DATA PUBLIKACJI: 2021-04-02 » Pozostałe aktualności