Strona główna  >   Lista aktualności   >   Szkolne Targi Edukacji i Pracy …on-line

Szkolne Targi Edukacji i Pracy …on-line

Nieco inaczej niż zwykle, ale odbyły się… 25 marca XI Szkolne Targi Edukacji i Pracy w wersji on-line.
Wydarzenie skierowane było do uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, którzy za moment będą dokonywać kolejnych decyzji  w zakresie wyboru kierunku studiów,  czy też pierwszych kroków na rynku pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele takich instytucji jak : Starostwa Powiatowego w Płocku, Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filii w Płocku, Komendy Miejskiej Policji w Płocku,  oraz Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP  - reprezentowanej przez pracowników CEiPM OHP w Płocku. Po oficjalnym rozpoczęciu i przemówieniach dyrektorów wyżej wymienionych instytucji, prelegenci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, poprowadzili swoje prelekcje.
Pracownicy płockiej jednostki rozwoju zawodowego zapoznali młodych słuchaczy z tematem  -  „ Aktywny Młody” . Podczas jego omawiania zachęcali słuchaczy do efektywnego wykorzystania czasu pandemii w celu pracy nad własną osobą,  zarówno pod kątem rozwijania pasji i zainteresowań, ale także podnoszenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem technik i możliwości ich zdobycia
z wykorzystaniem narzędzi pracy na odległość. Młode pokolenie szybciej i łatwiej zdaje się odnaleźć w aktualnej rzeczywistości,  a sposoby, techniki i narzędzia, które daje technologia stwarzają dla nich niesamowite możliwości. Czas pandemii sprawił, iż zarówno rynek edukacyjny,  jak i pracy -  uległy totalnej przemianie i  nic już nie jest oczywiste i stałe. Prelegentki starały się uświadomić  młodych, że  otwiera się przed nimi mnóstwo możliwości związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Doradcy zawodowi zwracali uwagę na kierunki studiów, które w znacznym stopniu  zostały nakreślone przez pandemię, oraz ich znaczenie w niedalekiej przyszłości jako szansę na realizację. Wspomniano również o kompetencjach jako wartości kluczowej dla pracodawców. Analizy mazowieckiego rynku pracy dokonali zaś pośrednicy OHP w Płocku, przybliżając profil „idealnego w oczach pracodawców” kandydata do pracy. Młodzieży przedstawiono  również aktualne oferty pracy, zachęcając do zdobywania doświadczenia zawodowego,  które stanowi  nieodzowny element budowania osobistego portfolio zawodowego. Organizacja tego wydarzenia była bardzo ważna i istotna dla jego odbiorców. Młodzież, która z jednej strony zagubiona, przerażona nową rzeczywistością i napełniona lękiem przed nieznanym, nie pozostała sama ze swymi rozterkami, miała okazję skorzystać ze wsparcia szerokiego grona specjalistów. Czasami zwykła rozmowa z drugim człowiekiem jest najlepszym doradcą…

DATA PUBLIKACJI: 2021-03-29 » Pozostałe aktualności