Strona główna  >   Lista aktualności   >   Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych...
Zapisy dotyczące uczestników OHP:

- w szkołach podstawowych i branżowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
- do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. 
Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa jedynie maseczką.

Uczestnicy, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą zgłosić swojemu wychowawcy chęć nauki zdalnej w siedzibie jednostek OHP - hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania, centrum kształcenia i wychowania.

Ograniczenia obowiązujące w całej Polsce od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. Zamknięte będą:

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, drogerii, salonów prasowych, księgarni i aptek;
teatry, muzea, galerie sztuki, kina;
baseny;
stoki narciarskie;
kluby fitness i siłownie;
salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie;
przedszkola i żłobki (opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych);
wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2;
hotele (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy);
działalność obiektów sportowych będzie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte będą m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.
Ponadto:

w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.
w miejscach kultu religijnego: max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra.

Czas dobrowolnej kwarantanny można wykorzystać na uzupełnienie i doskonalenie umiejętności zdobytych podczas praktycznej nauki zawodu. W wolnym czasie warto zadbać o kondycję, przeczytać zaległą lekturę szkolną lub inną dobrą książkę, poznać przydatne słowa w ramach nauki języka obcego, nauczyć się obsługi programu komputerowego. To dobry czas na nadrobienie różnych zaległości.

Można zaangażować się w pomoc znajomym, a przede wszystkim osobom starszym, od Waszych dziadków poczynając, samodzielnie lub w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Jest to program pomocy – m.in. w postaci zakupów – osobom starszym, które zdecydowały się na pozostanie w domu z powodu pandemii. Więcej informacji na ten temat tutaj: https://wspierajseniora.pl/

Źródło: - komunikat na www. KG OHP, 
Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-15 » Pozostałe aktualności