Strona główna  >   Lista aktualności   >   Targi w Pionkach

Targi w Pionkach

12 kwietnia w ramach stałej współpracy z lokalnymi szkołami Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach zorganizowało Targi Edukacji i Pracy. Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego. Celem organizowanych Targów było przedstawienie ofert edukacyjnych szkół wyższych, przedstawienie ofert pracy, prezentacja instytucji rynku pracy, propagowanie świadomego wyboru zawodu oraz pobudzenie aktywności zawodowej wśród młodzieży. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Radomiu-  Pan Henryk Słomka. Jednym z  głównych punktów wydarzenia było seminarium  - którego prelegentem była doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu  - Pani Małgorzata Czarnota.
Wśród uczestników Targów znaleźli  się m.in.: uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych stojący przed wyborem dalszej drogi kształcenia oraz młodzież poszukująca pracy lub chcąca podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli uczelni wyższych, urzędów i organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym, jednostek szkoleniowych  oraz pośredników pracy.  Największym atutem zorganizowanego wydarzenia była możliwość bezpośredniego kontaktu młodzieży  z wystawcami.  Młodzi ludzie  odwiedzający targi mogli także skorzystać z porad ekspertów MWK OHP: doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i pośredników pracy. Targi dały również szanse na zapoznanie się z szerokim wachlarzem usług  z zakresu rynku pracy świadczonych na rzecz młodzieży przez różnorodne jednostki OHP.
Zorganizowane przedsięwzięcie to  kolejny krok w celu poprawy sytuacji na lokalnym rynku. Uczestnicy biorący udział w przedsięwzięciu mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat rynku pracy i uzyskać  w kontakcie bezpośrednim istotne informacje, które na pewno w większym stopniu ubogacą  ich , aniżeli informacje zawarte w ulotkach lub  Internecie. Cały program tragów skierowany był   głównie na młodzieży kończącej w tym roku naukę w szkołach ponadgimnazjalnych -  aby świadomie i efektywnie budowali własną ścieżkę edukacyjną i zawodową na rynku pracy.


DATA PUBLIKACJI: 2018-04-12 » Pozostałe aktualności