Strona główna  >   Lista aktualności   >   Modelowanie zachowań …

Modelowanie zachowań …

W płońskiej jednostce 7-35 HP,  w ramach wojewódzkiego programu pt. „Stop Agresji” - organizowany jest cykl warsztatów z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej. 
- Jest to program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowań młodzieży. Badania psychologiczne dowodzą, że częstokroć młodzi ludzie  wykazują szereg braków w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych,  w panowaniu nad emocjami, radzeniu sobie z lękiem, gniewem.. . Niedostosowanie do życia zgodnie z normami, w tym agresja, jest więc przejawem deficytu umiejętności zachowań społecznych – argumentowała kadra wychowawcza. 
Uczestnicy nauczyli się już, że złość przybiera różne formy i ma różne stopnie natężenia. Kadra hufca uznała, że teraz przyszedł czas na przekazanie młodzieży bardziej wyrafinowanych technik, które mogą pomóc zmienić sposób myślenia i wskazać,  jak reagować na złość bez agresji.
 - Nie jesteśmy w stanie kontrolować uczuć i zachowań innych, ale możemy zdecydować,  jak się sami zachowamy, co pomyślimy i co powiemy. Radzenie sobie ze złością jest częścią życia. Nie można od tego uciec. Gromadzenie złości w sobie jest równie niszczące jak złość niekontrolowana – mówili uczestnicy.
Podopieczni płońskiej jednostki zgodnie uznali, że praca nad sobą w celu uświadomienia sobie swoich myśli i uczuć wymaga wiele cierpliwości, ale… wierzą, że dzięki temu zyskają samokontrolę i zadowolenie z siebie.


DATA PUBLIKACJI: 2021-03-04 » Pozostałe aktualności