Strona główna  >   Lista aktualności   >   „Dzieci są skrzydłami człowieka…”

„Dzieci są skrzydłami człowieka…”

Realizując założenia wytycznych KG OHP w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem (…), kadra wychowawcza wolskiej jednostki 7- 6 HP zorganizowała dla swoich podopiecznych cykl warsztatów edukacyjnych nt. praw dziecka.
Celem spotkań było zwiększenie świadomości młodzieży co do zakresu i istoty praw jej przysługujących. 
Młodzi ludzie dowiedzieli się, że w dokumentach międzynarodowych pojęcie to pojawia się stosunkowo późno, bo dopiero w XX wieku. Wcześniej można było mówić jedynie o aktach zawierających postanowienia, które dziś można uznać za odnoszące się do przedmiotowej kwestii. Młodzi ludzie przypomnieli sobie sylwetkę Janusza Korczaka -  znakomitego lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego, który w sierpniu 1942 roku „poszedł w Treblince na śmierć ze swoimi wychowankami”. Uczestnicy jednomyślnie uznali, że wszystkie jego sentencje i  przemyślenia mają ponadczasowy, uniwersalny charakter i dlatego właśnie  te  myśli legły u podstaw ideowych Konwencji o prawach dziecka - najważniejszego dokumentu prawa międzynarodowego chroniącego dzieci, uchwalonego z polskiej inicjatywy przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r. 
Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat sytuacji dzieci w różnych epokach i kręgach kulturowych, w szczególności monarchów, którzy przejęli władzę jako dzieci, np.:  Pepi II, Edward III, Jadwiga, Władysław Warneńczyk, Zygmunt August czy  Ludwik III i XIV…

Młodzi ludzie samodzielnie systematyzowali swoje prawa, propozycje zapisując na małych zielonych i czerwonych karteczkach - listkach, które następnie doklejali do schematu drzewa narysowanego na flipcharcie. Dyskutowali także na temat respektowania ochrony najmłodszych przed wykorzystywaniem i zaniedbaniem  w skomplikowanej rzeczywistości regionów ogarniętych konfliktami wojennymi.  Wiele emocji wzbudziła również gra dydaktyczna będąca swoistą rekapitulacją nabytej wiedzy i umiejętności. 
- Ufamy, że nasi podopieczni będą umieli nie tylko dostrzegać prawne mechanizmy ochrony praw dziecka, ale przede wszystkim będą korzystać z dostępnych możliwości interwencji w sytuacjach zaistnienia naruszeń w ich społeczności lokalnej i najbliższym środowisku – komentowała kadra wychowawcza jednostki.


DATA PUBLIKACJI: 2021-02-22 » Pozostałe aktualności