Strona główna  >   Lista aktualności   >   Bez ryzyka

Bez ryzyka

Grupa młodzieży z 7 – 11 HP zainicjowała realizację założeń programu profilaktycznego pt. „Nie potrzebuję używek”, którego zasadniczym celem jest wspomaganie młodych ludzi w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości prawnej, społecznej oraz internalizacji wartości i norm.

- Nie jest to łatwe, ale uczenie się asertywności pozwala w sytuacjach konfliktowych osiągnąć  kompromis. Bo o tym jak trudno jest mówić "nie", wyrażając swoje racje i sądy wie każdy, jednak możliwość dzielenia się myślami i odczuciami w zespole sprzyja zdobywaniu wiedzy i uczeniu się zachowań alternatywnych w stosunku do tych, jakie towarzyszą nałogom. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć "nie" bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku – argumentowali wychowawcy..

Podczas zajęć online poruszana jest tematyka konsekwencji sięgania po używki w kontekście zdrowotnym, społecznym i indywidualnym. Uczestnicy dowiedzieli się,  jak należy  konstruować silną wypowiedź z poszanowaniem praw i uczuć innych, mogą indywidualnie ćwiczyć  technikę "zdartej płyty" i zasadę "jestem słoniem". 

- Nasi podopieczni otrzymują materiały, prezentacje z ciekawym ujęciem omawianej problematyki. Zaprosiliśmy też młodzież do wspólnego stworzenia plakatu. Chętne uczestniczki  spotkały się w siedzibie  jednostki  i wykonały plakat według własnego pomysłu. Mamy nadzieję, że tak szeroko podjęta działalność profilaktyczna, przyniesie zamierzone efekty… - komentowali wychowawcy z płockiej jednostki.DATA PUBLIKACJI: 2021-02-18 » Pozostałe aktualności