Strona główna  >   Lista aktualności   >   Aktywne warsztaty dla studentów

Aktywne warsztaty dla studentów

Jak efektywnie szukać pracy? Jak powinno wyglądać prawidłowo skonstruowane ogłoszenie o pracę ? Jak bezpiecznie pracować za granicą?
Odpowiedzi na te i szereg innych pytań mogli dowiedzieć się studenci  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach podczas  warsztatów przeprowadzonych dla nich 9 kwietnia przez doradcę zawodowego MCIZ Siedlce  – Martynę Myszkę oraz pośrednika pracy/ asystenta EURES – Agnieszkę Gałach
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach.
Studenci podczas trwających półtorej godziny warsztatów mogli posłuchać o tym, w jaki sposób efektywnie szukać pracy w dzisiejszych czasach oraz  jakie kroki należy podjąć, żeby ich przyniosły jak najlepszy efekt. Doradca zawodowy podczas spotkania starał się także w precyzyjny i  łatwy sposób  i wyjaśnić studentom, czym różnią się metody aktywnego i pasywnego poszukiwania pracy, kiedy możemy spotkać się z jawnym i ukrytym rynkiem pracy, a także pokazał skuteczność metody zwanej networkingiem. Pośrednik pracy będący jednocześnie asystentem EURES omówiła z kolei ze słuchaczami zagadnienia związane
z możliwością  zagranicznych wyjazdów i podejmowania bezpiecznej pracy na terenie Unii Europejskiej, oraz przedstawiła  z dokładnym omówieniem  stroną internetową sieci europejskich służb zatrudnienia. W części warsztatowej spotkania studenci podczas burzy mózgów ćwiczyli konstrukcje  prawidłowego  ogłoszenia
o pracę z wyszczególnieniem elementów które powinno zawierać każde ogłoszenie.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów którzy aktywnie angażowali się w spotkanie zadając prowadzącym wiele pytań dotyczących zarówno tematyki spotkania, ale także rynku pracy i aktywizacji zawodowej.


DATA PUBLIKACJI: 2018-04-09 » Pozostałe aktualności