Strona główna  >   Lista aktualności   >   Narkotykom mówią NIE

Narkotykom mówią NIE

16 października w ostrołęckiej jednostce 7-2 HP odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu profilaktycznego pn.  „Nie biorę”, którego założeniem jest przybliżenie młodzieży psychologicznych i społecznych mechanizmów uzależnień oraz skutków zdrowotnych używania narkotyków, w tym tzw.  dopalaczy. 
Prowadząca spotkanie – terapeutka uzależnień - zwróciła szczególną uwagę na osobowościowe i środowiskowe faktory zwiększające ryzyko uzależnień, wskazywała podstawowe symptomy ostrzegawcze i podkreśliła fakt, że dopalacze są nowymi narkotykami, nie są więc jeszcze znane wszystkie konsekwencje ich zażywania.  Ostrzegała, iż substancje psychoaktywne w nich zawarte  wpływają na zmianę postrzegania i myślenia, a także mają destrukcyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Każdy narkotyk – zarówno marihuana, kokaina, amfetamina, heroina czy ecstasy – stanowią substancje chemiczne, których zażycie silnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy.
Zastosowanie aktywizujących metod prowadzenia zajęć rozbudziło zainteresowanie uczestników, ośmieliło młodzież i wzmocniło dynamikę wymiany poglądów. Młodzi ludzie uświadomili sobie, że uzależnienie, które zaczyna się i rozwija bez świadomości człowieka, błyskawicznie może przejąć kontrolę nad życiem danej osoby. Zwracali uwagę na to, że ich rówieśnicy, często ulegając presji otoczenia, z błahych powodów sięgają po środki psychoaktywne. 
Wychowawcy - poprzez realizację poszczególnych modułów cyklu programu profilaktycznego pragną przygotować młodzież do funkcjonowania w życiu społecznym oraz zawodowym w przyszłości. 


DATA PUBLIKACJI: 2020-10-16 » Pozostałe aktualności