Strona główna  >   Lista aktualności   >   Przyjdź do nas - pomożemy

Przyjdź do nas - pomożemy

6 kwietnia,  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych  Powiatu Wołomińskiego. Patronat nad imprezą objął Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski. Rokrocznie giełdę odwiedza kilkuset uczniów klas III z 17 gimnazjów powiatu wołomińskiego.

W tym roku licznie przybyli uczniowie mogli zapoznać się z pełną ofertą liceów, techników    i szkół zawodowych z terenu powiatu. Swoje propozycje przedstawił również Hufiec Pracy z Wołomina, reprezentowany przez Ewę Borkowską -  komendanta  oraz Barbarę Łozak –Sereda – st. wychowawcę.  Wspólne działania promocyjne  7-36 HP oraz Powiatowego Cech-u Rzemiosł i Przedsiębiorczości  wsparły również: Centrum Edukacji i Pracy w Warszawie - reprezentowane przez dyr. Mariusza Janiszewskiego oraz Nel Hulist– doradcę zawodowego  MCK w Legionowie . Celem  było zachęcenie młodzieży do podjęcia  kształcenia zawodowego w oparciu o lokalną ofertę współpracujących ze sobą instytucji i pracodawców.
Wśród zainteresowanych działalnością OHP byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pedagodzy. Stoisko MWK OHP wizytował m.in. Adam Łosan – Wicestarosta Wołomiński oraz dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych i poradni psychologiczno- pedagogicznych.
Korzyści, płynące z zapisu do hufca pracy, prezentowała młodzieży  Barbara Łozak – Sereda. Omawiając ofertę   akcentowała m.in. takie atuty jak: uzyskanie porady w zakresie wyboru zawodu i  drogi kształcenia, pomoc  w uzupełnieniu wykształcenia , znalezieniu miejsca praktyk, zdobycia wymarzonego  zawodu, przygotowanie do poruszania się po rynku pracy, udział   w  zajęciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności  w ramach projektów EFS.                                          
Każdy młody człowiek zgłaszający się do wołomińskiego OHP może liczyć na pomoc w wyborze zawodu oraz znalezieniu miejsca praktyk zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – wyjaśniała wychowawczyni hufca.
- Ważne jest, aby uczeń potrafił określić swoje mocne i słabe strony, umiejętności i możliwości, w czym pomaga    doradca zawodowy – opowiadała. W trakcie trwania nauki zawodu młodzież Hufca Pracy uczestniczy    w warsztatach, podczas których przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, uczy się tworzyć dokumenty aplikacyjne, poznaje metody aktywnego poszukiwania pracy   i sposoby ułatwiające jej znalezienie – zachęcała pracownica hufca.
Wychowawczyni podkreślała znaczenie oraz pożytki płynące ze współpracy  OHP, szkoły oraz cechu. – Jesteśmy tu wspólnie, aby jak najlepiej pomóc  wybrać i zdobyć   zawód, który przyniesie wam sukces   i satysfakcję  – mówiła. 
Wraz z nowym rokiem szkolnym do Hufca Pracy w Wołominie przybędą kolejni młodzi ludzie, podejmując trudną życiową decyzję, jaką jest wybór drogi kształcenia. Zadaniem kadry hufca jest dostarczenie wiedzy, która ułatwi świadomy wybór zawodu. Każdy z uczniów  zgłaszający się do Hufca Pracy wymaga odrębnej strategii pomocy, której ważnym elementem jest określenie planu ścieżki zawodowej. Oczywiście to od młodego człowieka będzie zależało czy zechce nią iść, ale  rolą  wychowawców jest tę drogę wskazać i przekonać do wytrwałości w działaniu.
Właściwy wybór zawodu z pewnością ułatwi wejście na rynek pracy, na którym obecnie  odczuwalny jest  brak fachowców z wielu branż.

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-06 » Pozostałe aktualności