Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kiermasz zawodów

Kiermasz zawodów

Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu we współpracy z Hufcem Pracy  7-13  było organizatorem imprezy pod nazwą ,,Dni Otwarte – Kiermasz zawodów’’, która odbyła się w szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach. 
Głównym celem przedsięwzięcia było przedstawienie oferty jednostek OHP skierowanej do młodzieży – zwłaszcza - klas pierwszych. Przy wsparciu dyrekcji szkoły ZDZ,  kadry rozwoju zawodowego tj. pośrednika pracy, doradcy zawodowego, kadry opiekuńczo- wychowawczej kozienickiej jednostki odbyły się spotkania rekrutacyjne, konsultacje indywidualne badające predyspozycje zawodowe młodzieży, rozmowy na temat najpopularniejszych zawodów i  możliwości udziału w warsztatach podnoszących umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Młodzi ludzie pozyskali wiedzę o działaniach  jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, jak również otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych ofert zatrudnienia i możliwości kształcenia zawodowego w OHP.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta odbycia praktyk zawodowych, jak również kompleksowego wsparcia wychowawczo – dydaktycznego pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców. Wszystkie te działania ukierunkowane były na pozyskanie nowych uczestników OHP, którym stwarza się szanse zdobycia zawodu,  a także ułatwia podjęcie  zatrudnienia. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali gadżety promocyjne w postaci długopisów i słodkiego poczęstunku.


DATA PUBLIKACJI: 2020-09-11 » Pozostałe aktualności