Strona główna  >   Lista aktualności   >   Jesteśmy grupą

Jesteśmy grupą

Jednym ze sposobów na oderwanie się od codziennych obowiązków jest spotkanie integracyjne, które nie tylko motywuje, ale także pełni istotną rolę w budowaniu atmosfery w zespole… 
Nowo zrekrutowani uczestnicy z 7 – 6 HP – w ramach realizacji założeń programu wojewódzkiego pn. Adaptacja - poznawali się w plenerze, spacerując i odpoczywając w Łazienkach Królewskich - jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo - ogrodowych w Europie, założonym w XVIII wieku przez ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Szczególne zainteresowanie młodych ludzi wzbudziła elewacja, wystrój architektoniczny i rzeźbiarski letniej rezydencji królewskiej – Pałacu na Wyspie, gdzie odbywały się przyjęcia i wydawano słynne obiady czwartkowe. 
Spotkanie w plenerze było też świetną okazją, aby w luźnej atmosferze wakacyjnej zabawy przełamać pierwsze lody, zawiązać nowe przyjaźnie, a także porozmawiać o wielu przedsięwzięciach mających na celu uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty wychowawczej hufca…
- Staramy się stworzyć młodzieży odpowiedni klimat i warunki do dialogu, dajemy możliwość wyrażania opinii, informowania o swoich problemach, w taki sposób, aby głos młodego człowieka był słyszany – argumentowała kadra wychowawcza. 
Rekreacyjne peregrynacje były też swoistą, niekonwencjonalną formą monitoringu realizacji założeń tego modułu programu. Wychowawcy zwracali uwagę na atmosferę panującą w grupie oraz na metody i sposoby rozwijania motywacji młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności….


DATA PUBLIKACJI: 2020-09-09 » Pozostałe aktualności