Strona główna  >   Lista aktualności   >   Wakacyjne doradztwo w Radomiu

Wakacyjne doradztwo w Radomiu

W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu trwają spotkania z przyszłymi i obecnymi uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania 7-3 oraz z młodzieżą spoza OHP. 
Obecna sytuacja na rynku pracy – wzrastające bezrobocie, mała liczba ofert pracy, sprawia, że młodzież ma duże problemy z wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, nie mówiąc już o znalezieniu pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia. Brak perspektyw na przyszłość i niepewność jutra zniechęcają młodych ludzi do podejmowania konkretnych form aktywności w tym kierunku i zmiany swojego życia na lepsze.
Dlatego uczestnictwo w spotkaniach z doradcą zawodowym wyposaża młodzież w wiedzę niezbędną do prawidłowego poruszania się po rynku pracy. Młodzi ludzie mają możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, uczą się sporządzania dokumentów aplikacyjnych i właściwego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznają aktywne metody poszukiwania pracy.
Dla osób, które rozpoczynają przygodę z OHP prowadzone konsultacje mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej mocnych i słabych stron, zainteresowań, zdolności, predyspozycji do wykonywania określonego zawodu. Działania te prowadzą do trafności wyboru zawodu oraz szkoły.
Pod koniec każdego spotkania doradca zawodowy dokonuje prezentacji usług CEiPM oraz OSiW w Radomiu, z jakich uczestnicy będą mogli korzystać w przyszłości. 

DATA PUBLIKACJI: 2020-07-29 » Pozostałe aktualności