Strona główna  >   Lista aktualności   >   Szlakiem kazimierzowskich warowni

Szlakiem kazimierzowskich warowni

… to nazwa projektu grantowego na aktywny wypoczynek letni z którego skorzystała grupa młodzieży z mińskiej jednostki 7 – 19 HP.
Bazę „wypadową” tej destynacji stanowi Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie, który posiada stosowne zaplecze lokalowe, gastronomiczne i sanitarne,  gwarantujące spełnialność założeń programowych. 
To bardzo dobra okazja do odpoczynku,  jak i poszerzenia wiedzy z zakresu dziejów  naszego państwa, poprzez naoczne poznanie  nowych, ciekawych i inspirujących przestrzeni o znaczeniu historycznym i przyrodniczym. Uczestnicy mają możliwość odwiedzenia miejsc znanych z lekcji historii,  szczególnie ważnych dla  dziejów państwa i narodu np.:   Zamek Królewski na Wawelu wraz z podziemnymi  kryptami, krakowskich  „śladów” kardynała Karola Wojtyły,  Patrona OHP –  Świętego Jana Pawła II, mogą podziwiać Stare Miasto w Krakowie czy Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny…  
W programie letniego obozu przewidziane jest także zwiedzanie Kielc - stolicy ziemi świętokrzyskiej,  Muzeum Narodowego w Pałacu Biskupów Krakowskich, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Amatorzy turystyki pieszej, w ramach spotkania z pięknem przyrody ojczystej przejdą Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym, wejdą do Jaskini Łokietka, zdobędą  najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę, a także odwiedzą Muzeum Przyrody na Św. Krzyżu. W czasie trwania tej części wycieczki młodzież pozna słynne gołoborze i legendy związane z tym regionem. 
A wieczorami, podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych,  młodzi ludzie będą korzystać z infrastruktury jędrzejowskich basenów,   parku linowego w Podzamczu,  wezmą także udział w zajęciach na terenie ośrodka …
- Trudno nie docenić tego typu inicjatywy. Dzięki uczestnictwu w obozie letnim  zyskaliśmy możliwość odpoczynku i podziwiania piękna naszej ojczyzny.  To jest wspaniała przygoda o niezaprzeczalnych walorach edukacyjnych i poznawczych  – mówiła rozemocjonowana młodzież z 7 – 19 HP.


DATA PUBLIKACJI: 2020-07-08 » Pozostałe aktualności