Strona główna  >   Lista aktualności   >   "Przedsiębiorcza" Mława

"Przedsiębiorcza" Mława

 „Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach” 

Kadra wychowawcza mławskiej jednostki 7 - 3, wraz z Wojewódzkim Urzędem pracy – filia w Ciechanowie, na zaproszenie Akademickiego Biura Karier „PARTNER” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, wzięła udział w działaniach mających na celu stymulowanie przedsiębiorczych i proaktywnych postaw młodych ludzi, pt.: „Przedsiębiorczy na rynku pracy” 
Inicjatywa ma ogromne znaczenie ze względu na fakt, że pewna część społeczeństwa ma trudność w przyjęciu pełnej odpowiedzialności  postawy wobec życia, co może objawiać się nadmiernymi oczekiwaniami dotyczącymi opieki państwa, przypisywaniem winy za swą złą sytuację innym, postawą ofiary i bezsilnością. Głównym powodem takich postaw jest właśnie brak proaktywności i postawy przedsiębiorczej. 
Chęć przyłączenia się do propagowania i budowania postawy odpowiedzialności, umiejętności wyznaczania i realizacji celów, przedsiębiorczości pozwalającej kształtować obraz rzeczywistości zaowocowała przygotowaniem prezentacji  przez pracowników Hufca 7-3 , której odbiorcami była młodzież ze środowiska lokalnego – studenci PWSZ w Ciechanowie.
Dziękujemy za możliwość współpracy i promocji OHP w środowisku lokalnym, a także  zdobytą wiedzę i doświadczenie, które wykorzystamy w pracy na rzecz naszych uczestników, gdyż przedsiębiorczość to jedna z kompetencji kluczowych, czyli takich, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia – komentowali wychowawcy z Mławy.


DATA PUBLIKACJI: 2020-07-01 » Pozostałe aktualności