Strona główna  >   Lista aktualności   >   Pracownicy młodociani – najnowsze informacje

Pracownicy młodociani – najnowsze informacje

... prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu ...

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących dalszego postępowania w organizacji kształcenia w czasie stanu epidemii wskazujemy na kwestie dotyczące uczestników OHP.

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
a/ motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
b/ samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
c/ traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.
Na udział w ww. zajęciach wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii.
Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
Egzaminy zawodowe odbywają się w dniach 22 czerwca – 9 lipca.


Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej -

fotografia i informacje - www. KG OHPDATA PUBLIKACJI: 2020-07-04 » Pozostałe aktualności