Strona główna  >   Lista aktualności   >   „Antystresowo” w Mławie

„Antystresowo” w Mławie

Kadra wychowawcza z 7 – 3 HP – w ramach realizacji założeń programu wojewódzkiego pn. „Stres – trudne sytuacje” - zorganizowała dla swoich wychowanków  warsztaty umiejętności życiowych.
Głównym założeniem spotkań jest wyposażenie młodzieży w umiejętności niezbędne dla dobrego wypełniania ról społecznych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego radzenia sobie w sytuacjach niekomfortowych,  roli pozytywnego myślenia i technik afirmacji.
- Stres pojawia się w naszym życiu codziennym tj. w pracy, szkole, domu, w kontaktach z bliskimi i obcymi i obcymi nam ludźmi. Charakterystyczne i typowe dla takiej sytuacji jest to, że organizm mobilizuje siły do odparcia lub uniknięcia zagrożeń, względnie pokonania istniejących przeszkód. Stres jest różny -  ile ludzi,  tyle rodzajów stresu. Skuteczna walka z nim jest możliwa, gdy zrozumiemy czym tak naprawdę jest stres, jakie są jego źródła i jak na nas wpływa – mówiła prowadząca spotkanie. 
Podczas zajęć młodzież nabywała umiejętności identyfikowania stresu. Opracowywała własny model zachowań w sytuacjach niekomfortowych,  pozwalający na skuteczne ich kontrolowanie i przyczyniający się do unikania tych niepożądanych. Wykorzystanie metod aktywizujących umożliwiło uczestnikom ćwiczenie tych ważnych umiejętności w różnych sytuacjach, dawało możliwość uczenia się przez doświadczanie we wspierającym środowisku. 


DATA PUBLIKACJI: 2020-02-07 » Pozostałe aktualności