Strona główna  >   Lista aktualności   >   Krok w dorosłość…

Krok w dorosłość…

22 stycznia uczestniczki Hufca Pracy  z Płocka kształcące się w zawodzie fryzjer miały okazję spotkać się z przedstawicielkami zespołu wsparcia uczestników z pionu rozwoju zawodowego – CEiPM Płock - pośrednikiem pracy oraz wychowawcą. Przedstawiono im możliwości z jakich mogą skorzystać w zakresie praktyk zawodowych, oraz pracy sezonowej i  szkoleń zawodowych. Uczennice zadawały szereg pytań na temat możliwości podjęcia zatrudnienia , gdyż za chwilę będą wchodziły na rynek pracy. Każda z nich miała możliwość wypełnienia ankiety poszukującego pracy, która daje możliwość korzystania z usług Młodzieżowego Biura Pracy. Słuchaczkom przedstawiono  oferty pracy, które są w aktualnej ofercie biura. Pośrednik pracy zachęcał również do korzystania z bezpośrednich spotkań z pracodawcą na giełdach pracy, gdyż jest to doskonała możliwość do zapoznania się z metodami rekrutacji. Każde takie spotkanie jest również cenną lekcją przed przyszłymi rozmowami kwalifikacyjnymi. Uczestniczki zdeklarowały chęć udziału w warsztatach z zakresu autoprezentacji oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Powyższe spotkanie stanowiło jedno z pierwszych, ponieważ planuje się już kolejne które mają pomóc młodym podopiecznym jednostki w zrobieniu pierwszego kroku w dorosłość.

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-22 » Pozostałe aktualności