Strona główna  >   Lista aktualności   >   Boks, a agresja…

Boks, a agresja…

Jakie są różnice między łańcuchem przewlekłej a zdrowej złości?  Dlaczego warto kontrolować złość? – zastanawiali się podopieczni 7 – 2 OSiW podczas warsztatu Treningu Zastępowania Agresji.
Zajęcia odbywają się w ramach realizacji założeń programu profilaktycznego, którego priorytetowym celem jest kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego oraz sfery emocjonalnej młodzieży. Spotkania prowadzone są z wykorzystaniem takich form dydaktycznych i ćwiczeń praktycznych, które uwzględniają specyfikę trudności z jakimi borykają się uczestnicy. 
Młodzi ludzie identyfikowali czynniki wyzwalające złość, uczyli się rozpoznawać sygnały wskazujące na stan podwyższonego napięcia emocjonalnego, przyswajali sobie techniki służące do zmniejszania poziomu gniewu.
- Myślę, że sposób zależy indywidualnie od człowieka. Mnie np. pomogło ukierunkowanie wewnętrznej agresji na sport, ponieważ w młodych latach „szalałem”  na meczach piłkarskich, byłem pseudokibicem, ale boks okiełznał te niezdrowe emocje, albowiem uczy nie tylko umiejętności potrzebnych do obrony własnej w przypadku zagrożenia, ale i podnosi samoocenę, uczy systematyczności, odpowiedzialności za drugą osobę   – opowiadał trener tej dyscypliny, który wykorzystał też naturalną aktywność młodzieży. Uczestnicy odgrywali więc sytuacje, w trakcie których radzili sobie z silnymi emocjami. Ich starania były systematycznie nagradzane, otrzymywali wzmocnienia pozytywne od prowadzącego zajęcia i od całej grupy.
Poprzez udział w treningu, wychowankowie ośrodka nabywają umiejętność radzenia sobie z własnym gniewem oraz osobami agresywnymi …


DATA PUBLIKACJI: 2020-01-20 » Pozostałe aktualności