Strona główna  >   Lista aktualności   >   Od pasji do kariery

Od pasji do kariery

Styczeń  -  to wzmożony okres działalności Pionu Rozwoju Zawodowego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie w ramach projektu autorskiego „Od pasji do kariery- planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej” zorganizowało w dniach 13-16  stycznia zajęcia warsztatowe z uczestnikami ciechanowskiego Hufca Pracy 7-5. Celem zajęć było wzbudzenie motywacji i uświadomienie  potrzeby kontynuacji nauki aby uzyskać kwalifikacje zawodowe. To pasja, wytrwała praca i rozwijanie uzdolnień wskazuje drogę do kariery – wyjaśniały prowadzące . Młodzi ludzie – podopieczni 7-5 HP,  zostaną wyposażeni w najważniejsze wartości życiowe i wejdą na rynek pracy jako ludzie kreatywni, uzdolnieni, pełni pasji i gotowości do współpracy oraz pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Liczymy, że planowane przedsięwzięcie wpłynie na wzrost świadomości młodego człowieka na temat jego potencjalnej kariery zawodowej, która może zacząć się już w szkole ponadpodstawowej. W trakcie trwania zajęć młodzież określiła własne zainteresowania i została zachęcona przez prowadzące warsztaty - do uwierzenia i inwestowania w siebie, do odkrycia własnego potencjału i talentów, oraz  umiejętności i wartości . Doradcy zawodowi MCIZ  Ciechanów - Ilona Trzcińska i Anna Perkowska,  poinformowały o możliwościach kształcenia w poszczególnych zawodach, a specjalista do spraw rozwoju zawodowego  - Barbara Sadowska,  przekazała schemat technik i metod aktywnego poszukiwania pracy. Spotkania przebiegały w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie przedstawianą tematyką oraz bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich zaproponowanych przez doradcę zawodowego ćwiczeniach. Młodzież ciechanowskiego Hufca Pracy zgodnie stwierdziła, że odpowiednie powiązanie  zdolności, postaw i wiedzy jest kluczem do sukcesu na rynku pracy,  oraz że ich pasje i  zainteresowania nie powinny stanowić tylko  odskoczni od codziennych obowiązków, ale także istotny element w kreowaniu indywidualnej ścieżki kariery.

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-17 » Pozostałe aktualności