Strona główna  >   Lista aktualności   >   Zakończenie staży w Ciechanowie

Zakończenie staży w Ciechanowie

30 listopada beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” korzystający z form wsparcia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Ciechanowie zakończyli  trzymiesięczny staż zawodowy u lokalnych przedsiębiorców na stanowiskach „Magazynier  z obsługą wózka widłowego i programu WF-MAG” oraz „Barman kelner z obsługą urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych ”. Staż zawodowy był  jedną z form zdobywania wiedzy oraz umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na określonym stanowisku pracy. Głównym celem stażu było zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy, oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli młodym ludziom na zwiększenie zdolności adaptacji do nowych warunków pracy. Każdy z uczestników w trakcie odbywania stażu zawodowego został objęty opieką, która  sprawował  właściciel przedsiębiorstwa lub pracownik danej firmy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Zadaniem opiekunów było wprowadzenie stażysty w szczegóły wykonywanego zawodu oraz pracy na danym stanowisku. Młodzież pod okiem opiekunów rozwijała kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej, które są istotne w życiu  zawodowym. Beneficjenci z zaangażowaniem wykonujący powierzone im obowiązki zostali wyróżnieni i zaproszeni do rozmów o dalszej współpracy przez pracodawców u których odbywali staż zawodowy. Dla pozostałych uczestników odbycie stażu w zawodzie stanowi doskonałą i udokumentowaną formą poświadczenia zdobytych umiejętności.
Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójDATA PUBLIKACJI: 2019-12-02 » Pozostałe aktualności