Strona główna  >   Lista aktualności   >   „Więzienie – stracony czas”

„Więzienie – stracony czas”

W ramach realizacji założeń programu resocjalizacyjnego pt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”  kadra wychowawcza 7-35 HP zorganizowała dla swoich podopiecznych wyjście do Zakładu Karnego w Płońsku. 
Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z pracą służb więziennych, ukazanie organizacji pracy i zasad funkcjonowania więzienia oraz uświadomienie młodym ludziom zagrożeń i sytuacji prowadzących do naruszenia prawa. 
Podopieczni mogli zobaczyć Zakład Karny od wewnątrz m.in.: plac spacerowy, salę odwiedzin oraz świetlicę, w której oglądali prace wykonane przez skazanych. 
W dalszej części spotkania młodzież obejrzała  film pt. „Więzienie, stracony czas”, na kanwie którego nawiązała się ożywiona dyskusja. Uczestnicy  zostali zapoznani z działalnością i zadaniami Służby Więziennej, charakterem oraz specyfiką pracy funkcjonariusza oraz z zajęciami osadzonych w czasie pobytu w zakładzie karnym.
Wyjście do Zakładu Karnego przekonało wszystkich, że specyfika pracy w służbie więziennej wymaga, oprócz kwalifikacji zawodowych, także odpowiednich predyspozycji osobowościowych. Mamy nadzieję, że ta poglądowa lekcja będzie swoistą przestrogą, którą nasi podopieczni dobrze wykorzystają – komentował wychowawca płońskiej jednostki.


DATA PUBLIKACJI: 2019-11-29 » Pozostałe aktualności