Strona główna  >   Lista aktualności   >   Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny

Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny

Doskonalenie kształcenia w systemie oświaty,  to jeden z celów inicjatywy pn. Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny,  w którym uczestniczył również Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP  Wiesław Leszko.
Panel dyskusyjny odbył się 5 września w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Spotkanie  zaszczycili swoją obecnością Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.
Wojewódzki Komendant OHP prowadził intensywne działania marketingowe promujące misję i wizję jednostki w środowisku lokalnym i  na rynku usług oświatowych…  Podczas spotkania zapoznał zgromadzonych z ofertą wychowawczą i opiekuńczą jednostki.  Zainteresowani mogli dowiedzieć się, że Ochotnicze Hufce Pracy realizują kompleksową działalność w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży. Interlokutorzy poznali formy świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, których celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania przyszłości zawodowej oraz nabycie – przez młodzież - umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy. Podczas spotkania goście otrzymali informacje o podstawowych zadaniach, realizowanych w programach wychowawczych, programach kulturalno - oświatowych czy propozycjach zajęć sportowych, a w czasie indywidualnych rozmów z komendantem wojewódzkim mogli uzyskać wyczerpujące informacje odnośnie specyfiki kształcenia praktycznego. 
Był to udany, kolejny krok w kierunku efektywnej promocji pozycjonującej OHP na rynku usług edukacyjnych …

DATA PUBLIKACJI: 2019-09-06 » Pozostałe aktualności