Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kurs zawodowy

Kurs zawodowy


W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w 7-13 HP Kozienice, młodzież rozpoczęła kolejny moduł wsparcia - kursy zawodowe... magazynier z obsługą wózków widłowych i programem WF-MAG,   sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych  oraz fryzjer. Wszystkie zajęcia odbywają się  pod kierunkiem szkoleniowców. W wyborze kursów zawodowych beneficjentów wspierała kadra zaangażowana w realizację projektu,   biorąc pod uwagę predyspozycje zawodowe określone podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym jak również lokalny rynek pracy. Podczas odbywania  kursów zawodowych młodzież zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrzebne w pracy na danej profesji w przyszłości. Zajęcia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Każdy z kursów zakończy się egzaminem zawodowym, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat uprawniający do wykonywania danego zawodu. Po zakończonych kursach, uczestnicy zostaną skierowani na trzy miesięczny staż zawodowy u wybranego pracodawcy.  Beneficjenci mają za zadanie nabycie umiejętności i kwalifikacji, które będę niezbędne do wejścia na rynek pracy, tym samym zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.


DATA PUBLIKACJI: 2019-08-29 » Pozostałe aktualności