Strona główna  >   Lista aktualności   >   Sprzedawcy z kwalifikacjami

Sprzedawcy z kwalifikacjami


21 sierpnia, w Radomiu, zakończył się kurs sprzedawcy z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych. Szkolenie  zostało zorganizowane dla sześciu beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy przystąpili do badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu sprzedawcy. Kurs obejmował 110 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, podczas których  młodzi ludzie  poznali zasady profesjonalnej obsługi klienta oraz nauczyli się obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się ćwiczenia praktyczne z programem magazynowym i sprzedażowym oraz zajęcia z zabezpieczeń banknotów pozwalających na rozpoznanie fałszywych pieniędzy w walucie euro i złoty. Następnie zostały omówione zagadnienia prawne niezwykle potrzebne przy wykonywaniu zawodu sprzedawcy, m.in. obowiązki prawne nakładane na sprzedawców oraz zakres praw konsumenckich przysługujących klientom. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy podeszli do egzaminu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia, z którego uzyskali wynik pozytywny. Kolejnym etapem ścieżki wsparcia będzie odbycie 3-miesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie doświadczenia i praktycznego  przyuczenia do zawodu sprzedawcy.

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-23 » Pozostałe aktualności