Strona główna  >   Lista aktualności   >   Serwowanie, drinki i cocktaile - czyli kilka słów o…

Serwowanie, drinki i cocktaile - czyli kilka słów o…


W Radomiu realizowany jest kurs „Barman-kelner z obsługą urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych” w którym  uczestniczy dwoje  beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy przystąpili do badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w tym zawodzie. Podczas kursu młodzi ludzie zostaną przygotowani – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym – do samodzielnej pracy. Beneficjenci  w trakcie szkolenia trwającego 120 godzin nabędą umiejętności z zakresu obsługi klienta w lokalach gastronomicznych. Pierwsza część kursu związana jest z pracą w zawodzie  kelnera, podczas którego uczestnicy nabędą wiedzę,  m.in. z zakresu podstaw obsługi konsumenta i technologii gastronomicznej, rodzajów i zastosowania bielizny i zastawy stołowej, techniki noszenia naczyń i tac oraz podawania potraw i napojów. W drugiej części  - związanej z zawodem  barmana -  młodzież zapozna się z charakterystyką napojów mieszanych, techniką mieszania napojów zimnych, miksologią oraz organizacją i techniką pracy w Coctail Barze. Ciekawym doświadczeniem będzie także dla beneficjentów dodatkowy element szkolenia , który stanowić będzie  nauka obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych. Kurs zakończy się egzaminem umożliwiającym sprawdzenie wiadomości i umiejętności z tematyki przewidzianej w programie nauczania, a także wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu. Młodzież bardzo chętnie uczęszcza na zajęcia i ćwiczenia praktyczne na których wykorzystują wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych. Po ukończeniu szkolenia kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanej dla beneficjentek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” będzie odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie doświadczenia i praktycznego  przyuczenia do zawodu barman-kelner.DATA PUBLIKACJI: 2019-08-20 » Pozostałe aktualności