Strona główna  >   Lista aktualności   >   Młodzi kursanci…na start

Młodzi kursanci…na start

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w CEiPM w Ciechanowie, młodzież rozpoczęła kursy zawodowe - Magazynier z obsługą wózków widłowych i programem WF-MAG,  oraz Barman - kelner z obsługą  urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych. W wyborze kursów zawodowych beneficjentów wspierała kadra zaangażowana w realizację projektu  biorąc pod uwagę predyspozycje zawodowe określone podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym jak również lokalny rynek pracy. Podczas odbywania  kursów zawodowych młodzież zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrzebne w pracy na danej profesji w przyszłości . Zajęcia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Każdy z kursów zakończy się egzaminem zawodowym, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat uprawniający do wykonywania danego zawodu. Po zakończonych kursach, uczestnicy zostaną skierowani na trzy miesięczny staż zawodowy u wybranego pracodawcy. Staże pozwolą na poszerzenie zdobytej wiedzy i  wykorzystanie jej w  praktyce przez beneficjentów , którzy zdobędą także podczas udziału w stażach cenne doświadczenie w nowo uzyskanych kwalifikacjach zawodowych . Uzyskane podczas kursów nowe umiejętności pozwolą na podniesienie kompetencji zawodowych młodych ludzi, oraz przyczynią się do lepszego startu zawodowego na rynku pracy.DATA PUBLIKACJI: 2019-08-03 » Pozostałe aktualności