Strona główna  >   Lista aktualności   >   Gotowi na staż

Gotowi na staż


W wolskiej jednostce 7 – 6 HP zakończyła się realizacja kolejnej formy wsparcia udzielanego beneficjentom w ramach projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II” …
Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych poprowadziła Urszula Szopa – Mokhtari z warszawskiego MCK.
Dzięki realizacji tego modułu uczestnikom została udzielona pomoc w uzyskaniu - zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami - stażu.
Beneficjenci  zostali także poinformowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,  o przysługujących im prawach i obowiązkach pracowniczych.
Pośrednik pracy, w ramach swoich kompetencji, nawiązał już współpracę z potencjalnymi pracodawcami, motywuje ich i wskazuje korzyści wynikające z zatrudnienia osób biorących udział w projekcie…. DATA PUBLIKACJI: 2019-06-26 » Pozostałe aktualności