Strona główna  >   Lista aktualności   >   Podróż w czasie

Podróż w czasie

... odbyli uczestnicy z 7- 11 HP, którzy -  w ramach edukacji obywatelskiej i patriotycznej – wzięli udział w uroczystych obchodach Dni Historii Płocka,…
Młodzi ludzie z zaciekawieniem oglądali wczesnośredniowieczne obozowisko  na Wzgórzu Tumskim.  Odbyły się tam  pokazy i warsztaty rękodzieła, połączone z prezentacjami technik rzemieślniczych czy pokazy walk rycerskich.
Na scenie, usytuowanej w centralnym punkcie miasteczka, wybrzmiewały tęskne dźwięki fideli, rebeków, lutni... przywołujące zapomniany świat kultury dworskiej …
Odbyły się również Mistrzostwa Rzeczypospolitej w Kuszy Historycznej, a w Zajeździe Rybaki nad Wisłą -  Turniej Kuszniczy o Miecz Bolesława Krzywoustego. Młodzież mogła oglądać walki rycerzy, własnoręcznie wybić monetę korzystając z repliki średniowiecznej mennicy oraz zobaczyć i usłyszeć strzały na wiwat …
Dni Historii Płocka, to wydarzenie poświęcone bogatej historii miasta, ważna impreza historyczno-edukacyjna, gromadzącą każdego roku wiele tysięcy osób, zarówno płocczan jak i turystów. Przypomina czasy świetności grodu – stolicy książąt Mazowieckich i województwa płockiego, w którym znajdują się m.in. groby piastowskich książąt: Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.
Wycieczka stworzyła uczestnikom możliwość obcowania z dziedzictwem kulturowym związanym z folklorem, architekturą, sztuką  i historią. Była to również znakomita okazja kontaktu z naturą i oderwania się na chwilę   od cywilizacji.
Młodzież przeżyła chwile refleksji nad postępem, który dokonał się na przestrzeni wieków. Wspólnie spędzony czas pozwolił  na wzmocnienie więzi koleżeńskich i sympatii a wychowawcom na lepsze poznanie uczestników.           


DATA PUBLIKACJI: 2019-06-24 » Pozostałe aktualności