Strona główna  >   Lista aktualności   >   „ Obserwuję, przeżywam i tworzę”

„ Obserwuję, przeżywam i tworzę”

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu zakończył się  program „Obserwuję, przeżywam i tworzę”, który był realizowany w I i II kwartale 2019 r..
W tym roku młodzież była wdrażana do aktywnego spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznej roli sztuki, pozbywania się negatywnych emocji podczas działań plastycznych. Na zajęciach wykorzystane zostały różne metody i formy pracy arteterapeutcznej. 
Arteterapia stanowi układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie i/lub podnoszenie poziomu, jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki. Głównym zadaniem tak rozumianej arteterapii jest optymalizacja, jakości życia, co oznacza, że wiąże się ona z zapobieganiem trudnościom życiowym, a w przypadku ich występowania ze zmniejszeniem ich ciężaru i przezwyciężeniem przeszkód w wymiarze doraźnym, sytuacyjnym.
 Na początku prowadzący zajęcia - próbując zaangażować uczestników -  napotykał na apatię, sprzeciw, zmienne nastroje i opór. Jednak zajęcia, na których podkreślane były dobre strony uczestnika sprawiły, że  chętnie brali w nich udział i tworzyli piękne prace. Wśród uczestników byli tacy, którzy szybko podejmowali temat i realizowani postawione im zadania, ale niektórzy długo  zastanawiali się jak podejść i rozwiązać postawiony im problem. Oprócz tego na zajęciach uczestnicy  zachęcani byli do przedstawienia się i zaznaczenia, kim są  i co jest dla niego ważne. Jaki wpływ mają ich emocje na ich życie.
W ramach projektu zrealizowane były następujące tematy : „Kolaż”, „Kolaż II”, „Emocjonalne prześwietlenie”, „Maski”, „Malowanie dziesięcioma palcami”, „Dłonie”, „Mandala”, „Coś z niczego”, „Ozdoby świąteczne” i „Kartki walentynkowe”.  


DATA PUBLIKACJI: 2019-06-24 » Pozostałe aktualności