Strona główna  >   Lista aktualności   >   „Myślę - nie palę”

„Myślę - nie palę”

W ostrołęckiej jednostce 7-2 HP zakończyła się realizacja programu profilaktyczno- resocjalizacyjnego pt. ,,Nie palę”. 
Celem zajęć było kreowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży oraz promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnienia od papierosów.   Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę zajęć poprzez  przekazanie podstawowych wiadomości o działaniu nikotyny i  jej wpływu na zdrowie.  W dalszej części spotkania przeprowadzono diagnozę obszaru zagrożenia uzależnieniem oraz zebrano informacje dotyczące wiedzy na temat palenia papierosów na podstawie anonimowej ankiety. Podczas kolejnych zajęć Halina Ostasz- specjalista do spraw uzależnień przekazała wiedzę o działaniu nikotyny i innych substancji zawartych w papierosach oraz informacji dotyczących skutków palenia. Mówiła o zachowaniach asertywnych i zaletach niepalenia. W ramach promowania zdrowego stylu życia młodzież spędziła mile czas w Aquaparku, gdzie miała możliwość gry w kręgle. Ostatnim etapem programu były zajęcia podsumowujące całokształt zdobytej wiedzy. 
Realizacja programu przyniosła wiele korzyści. Dzięki warsztatom młodzi ludzie mogli sami wyciągnąć wnioski, że palenie niszczy zdrowie i jest bardzo kosztownym nałogiem.          
       


DATA PUBLIKACJI: 2019-06-10 » Pozostałe aktualności