Strona główna  >   Lista aktualności   >   Sportowo i wesoło

Sportowo i wesoło

Młodzież z mińskiej jednostki 7 – 19 HP wzięła udział w XII Olimpiadzie Sportowej, która została zorganizowana na terenie miejscowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  Honorowy patronat nad zawodami objęła Jadwiga Frelak - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uczestnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak np.: tor przeszkód, bieg na skrzynkach, rzut piłką lekarską, strzelanie do celu z dmuchawek, pchnięcie kulą, rzucanie rzutkami do tarczy, wyścig na szczudłach.
Wiele pozytywnych emocji dostarczył również turniej piłki nożnej. Zwycięzcy uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami i nagrodami ufundowanymi przez MWK OHP i  MKRPA.
- Organizacja tego typu przedsięwzięć pozwala na kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie spędzania czasu wolnego, popularyzuje wśród młodzieży różne formy aktywności ruchowej, daje możliwość odreagowywania negatywnych emocji i stresu  - mówili wychowawcy z mińskiej jednostki.


DATA PUBLIKACJI: 2019-06-06 » Pozostałe aktualności