Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kompetencje społeczne w praktyce

Kompetencje społeczne w praktyce

Aktywne planowanie rozwoju zawodowego – to tytuł dwudniowego projektu zrealizowanego przez doradcę zawodowego z CEiPM w Warszawie dla  uczniów klasy pierwszej  z Zespołu Szkół  Gastronomiczno – Hotelarskich  w Warszawie.  Głównym celem zajęć było zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.  Młodzi ludzie  mieli szansę uzyskać informację na temat skutecznej komunikacji interpersonalnej, nabyć umiejętności właściwego zrozumienia komunikatów przekazywanych przez drugą osobę, oraz określić bariery komunikacyjne , które mogą wystąpić zarówno ze strony nadawcy, jak i odbiorcy komunikatu. W trakcie zajęć prelegentka omówiła także modele i rodzaje komunikacji interpersonalnej,   oraz postawy prezentowane podczas  zachowań werbalnych i niewerbalnych. Część praktyczną stanowiły ćwiczenia grupowe dzięki którym uczniowie zdobyli umiejętność porozumiewania się i poznali sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie z chęcią  dostrzegali rozpoznawali i nazywali emocje podczas komunikowania się niewerbalnego. Tematem drugiego dnia spotkania była sztuka autoprezentacji. Warsztaty te  miały na celu pokazanie, że skuteczna autoprezentacja to świadomość siebie, swoich mocnych stron oraz obszarów do pracy. Poprzez zajęcia praktyczne młodzież zdobyła umiejętności, które pozwolą jej  w sposób spójny - z uwzględnieniem mowy ciała i aspektów niewerbalnych - kreować swój wizerunek. W trakcie warsztatu uczniowie mieli okazję również lepiej poznać siebie, poprzez poznanie swoich mocnych stron i  nauczyli się korzystać z własnych atutów i właściwie  eksponować je na zewnątrz. Dowiedzieli się także,  jakie zachowania wpływają na to jak postrzegają ich inni ludzie, oraz dostali cenne informacje zwrotne, które pozwolą im świadomie kierować wywieranym na innych ludzi wrażeniem. W trakcie warsztatu uczniowie poznali także i przećwiczyli techniki, które pomogą im redukować stres w sytuacjach związanych z autoprezentacją. Uczestnicy zapytani przez prowadzącą , w jakich sytuacjach będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności - wymieniali zarówno sytuacje związane z poszukiwaniem pracy, jak również sytuacje szkolne oraz związane z codziennym życiem. Młodzież stwierdziła, że zdobyte podczas dwudniowych warsztatów umiejętności pozwolą im lepiej radzić sobie w przyszłym życiu  - zarówno edukacyjnym jak i zawodowym. W opiniach na zakończenie warsztatów  uczestnicy zwracali szczególną uwagę na przyjazną atmosferę w trakcie ich przebiegu, ciekawe i kompetentne prowadzenie oraz dobrą organizację czasu warsztatów. Z pozytywnymi opiniami uczestników spotkała się również forma pracy i nauki, jaką jest warsztat prowadzony metodami aktywnymi – wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć ponownego uczestniczenia w takiej formie zajęć.

DATA PUBLIKACJI: 2019-05-30 » Pozostałe aktualności