Strona główna  >   Lista aktualności   >   Grupowe wsparcie w Mińsku

Grupowe wsparcie w Mińsku

W mińskiej jednostce 7- 19 HP zakończyły się zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego, realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, które prowadziła specjalistka z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach
Głównym celem spotkań było doskonalenie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans zatrudnienia. Beneficjenci podczas warsztatów poznawali zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywali  się do rozmów kwalifikacyjnych – zdobywając wiedzę na temat autoprezentacji, a także komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W ramach zajęć omówione zostały również metody poszukiwania zatrudnienia, a także informacje dotyczące rynku pracy (z uwzględnieniem aktualnych informacji dotyczących np.  XVII Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się 31 maja br.  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy), zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Podjęte działania przybliżają  realizację głównych założeń projektu, zwiększając szanse uczestników na rynku pracy.DATA PUBLIKACJI: 2019-05-22 » Pozostałe aktualności