Strona główna  >   Lista aktualności   >   Doradztwo zawodowe w Ciechanowie

Doradztwo zawodowe w Ciechanowie

Zajęcia z doradcą zawodowym to pierwsza forma wsparcia, która jest przewidziana w realizowanym projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia –EFS”. Zgodnie z harmonogramem działań, 13 maja  w CEiPM w Ciechanowie grupa uczestników biorąca udział w projekcie  zakończyła grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia grupowe poprzedzone były spotkaniami indywidualnymi. Podczas zajęć indywidualnych z uczestnikami projektu skupiono się na  zbadaniu ich  predyspozycji zawodowych oraz rozmowach na temat mocnych i słabych stron każdego młodego człowieka, a także ich indywidualnych cech charakteru, w celu stworzenie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania, który pozwolił  na opracowanie i dobór indywidualnej ścieżki dalszych form wsparcia w projekcie. Kontynuacją pracy doradcy zawodowego  z uczestnikami były grupowe warsztaty, w ramach których beneficjenci mogli nabyć wiedzę z zakresu: przygotowania dokumentów aplikacyjnych, znaczenia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej na rynku pracy, sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, oraz aktywnych metod poszukiwania pracy, a także zasad równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zajęcia  zmotywowały uczestników do zaangażowania i kreatywnego myślenia poprzez udział w licznych ćwiczeniach. Obie formy spotkań – indywidualne i grupowe -  przewidziane dla beneficjentów projektu  przeprowadziła  - Pani Anna Perkowska, doradczyni zawodowa z Mobilnego Centrum  Informacji Zawodowych  w Ciechanowie.DATA PUBLIKACJI: 2019-05-13 » Pozostałe aktualności