Strona główna  >   Lista aktualności   >   Przygotowania do happeningu

Przygotowania do happeningu

Wspomagając młodych ludzi w internalizacji norm i wartości ukierunkowanych  na osiągnięcie dojrzałości społecznej,  kadra wychowawcza z 7 – 2 OSiW zachęciła swoich podopiecznych do  wzięcia udziału w eliminacjach do II Powiatowego Konkursu pt. ”Zdrowe płuca mamy, jeśli o nie dbamy”, który odbędzie się w ramach tegorocznego happeningu medyczno - kulturalnego „Życie to najcenniejszy dar jaki możesz podarować II”.
- W ten właśnie sposób chcemy zachęcić wszystkich  do życia w zgodzie ze środowiskiem, do dbania  o kondycję fizyczną oraz do rezygnacji z wszelkich używek … – opowiadali uczestnicy.
Podczas warsztatów młodzież – samodzielnie, w dostępnej literaturze przedmiotu - szukała pomysłów, które pomogłyby zwizualizować założenia happeningu zaplanowanego już na 18 maja b.r. . Formuła twórczej  pracy stymulowała naturalną aktywność młodzieży, skłaniała do refleksji i wyciągania konstruktywnych wniosków. Wykorzystanie elementów strategii informacyjno - edukacyjnej i wprowadzenie elementów treningu w zakresie umiejętności psychospołecznych znacznie wpłynęło na efektywność zajęć, a nabyte umiejętności i wiedza bez wątpienia pozwolą na podejmowanie bardziej suwerennych wyborów i decyzji życiowych.


DATA PUBLIKACJI: 2019-04-17 » Pozostałe aktualności