Strona główna  >   Lista aktualności   >   ,,Jeden na jednego”

,,Jeden na jednego”

W 7-2 HP w Ostrołęce rozpoczęły się zajęcia indywidualne z  doradcą zawodowym jako pierwsza forma wsparcia projektu pt.,, Od szkolenia do zatrudnienia’’ – EFS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . 
Anna Małkowska – Polewacz, doradca zawodowy, swoje działania zaczęła od zapoznania się z sytuacją beneficjentów, ich preferencjami, doświadczeniami oraz umiejętnościami. Specjalistka diagnozowała osobowość i predyspozycje zawodowe młodych ludzi, badała ich słabe i mocne strony, analizowała potrzeby i zainteresowania. Poprzez obserwację pola problemowego jednostki udzielała jej informacji zawodowych, podawała wskazówki, sugerowała rozwiązania. Wspólnie z każdym uczestnikiem projektu opracowywała  kroki postępowania i dokonała ustaleń, jakie działania powinien podjąć beneficjent po zakończeniu porad, czyli wspólnie przygotowali Indywidualny Planu Działania.   
W kolejnym etapie  projektu zostaną przeprowadzone grupowe warsztaty z doradztwa zawodowo.
Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach i czeka na dalszy ciąg wsparcia. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą liczyć na pomoc opiekuńczo- wychowawczą opiekuna grupy i koordynatora.  


DATA PUBLIKACJI: 2019-04-16 » Pozostałe aktualności