Strona główna  >   Lista aktualności   >   Rekrutacja na finiszu

Rekrutacja na finiszu

10 kwietnia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP wraz z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Radomiu zorganizowało spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia  - EFS II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Potencjalnych uczestników projektu powitał Dyrektor CEiPM  - Pan Henryk Słomka oraz Kierownik OSiW -  Pani Małgorzata Komorowska. Spotkanie rekrutacyjne miało na celu wyłonienie dwóch grup kandydatów na beneficjentów. Projekt zakłada udział młodych ludzi, przede wszystkim młodzieży w wieku 18 – 24 lat, pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej. Osoby objęte wsparciem, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych będą miały możliwość odbycia kursu zawodowego, a następnie stażu pod katem ukończonego kursu u wybranego pracodawcy. Podczas spotkania osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu wypełniały ankietę rekrutacyjną oraz pozostałą dokumentację konieczną do wzięcia udziału w projekcie. Uczestnikom przedstawiony został szczegółowy zakres wsparcia i formy prowadzonych zajęć. Beneficjenci poznali także obowiązki wynikające z podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na użycie ich wizerunku podczas udziału w całym  projekcie .

DATA PUBLIKACJI: 2019-04-11 » Pozostałe aktualności