Strona główna  >   Lista aktualności   >   Wagary, wulgaryzm i wandalizm …. Mówimy NIE!!!

Wagary, wulgaryzm i wandalizm …. Mówimy NIE!!!

Kadra wychowawcza płockiego hufca 7-11 HP prowadzi  działania profilaktyczne z młodzieżą, które mają za zadanie zapobiegać występowaniu wśród uczestników niepożądanych zjawisk...

Zajęcia mają wzmacniać i podtrzymywać pozytywne zachowania   i odpowiednie postawy. Założeniami do realizacji niniejszego programu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań uczniów, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, wspomaganie rozwoju moralnego. Podczas realizowanych spotkań oprócz wiedzy o  nadużywaniu przemocy i zachowaniach patologicznych, niezbędna jest umiejętność mówienia NIE, oraz umiejętność podejmowania samodzielnych właściwych decyzji, odkrywanie swoich uzdolnień, zainteresowań i pasji. Młodzież zapoznawana z tematyką zagadnień zdrowia psychicznego, osiągania zadowolenia, szczęścia oraz świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych.

- Duży nacisk kładziemy na sposoby motywowania młodzieży do udziału w akcjach wynikających z realizacji programu profilaktycznego – komentował wychowawca płockiego hufca Mariola Piasecka.

 DATA PUBLIKACJI: 2019-04-11 » Pozostałe aktualności