Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Jak połączyć szczęście z pracą ?

19 października 2018
18 października w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, przy współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu, Młodzieżowym Biurem Pracy w Radomiu oraz Młodzieżowym...

Wizyty studyjne w pułtuskim MCK

19 października 2018
18 października pułtuskie Młodzieżowe Centrum Kariery odwiedziła młodzież z dwóch lokalnych szkół biorących udział w projekcie „Kreator Kariery- rozwój doradztwa...

Zaprojektuj swoje szczęście

19 października 2018
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu zorganizowało Giełdę Pracy w celu umożliwienia młodzieży poszukującej pracy bezpośredniego kontaktu z...

Komunikacja interpersonalna

19 października 2018
Kiedy mówimy i słuchamy, często ulegamy złudzeniu, że chodzi nam o porozumienie. Tymczasem komunikacją często rządzi nie rozsądek, lecz emocje... – mogli dowiedzieć się...

Kreatywność i wartości w edukacji

19 października 2018
To tytuł konferencji która odbyła się w Siedlcach 18 października

Budowniczy kariery w Radomiu

19 października 2018
W ramach OTK doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu przeprowadzili szereg warsztatów tematycznych, spotkań informacyjnych i porad dla młodzieży...

Patron i przyjaciel młodzieży

19 października 2018
Kadra wychowawcza płońskiej jednostki z okazji 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża zorganizowała swoim podopiecznym konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

Dni kariery z OHP

19 października 2018
Od 16 do 18 października pracownicy MCK OHP w Karniewie i PPP OHP w Makowie Maz. zorganizowali Dni Kariery

Przy ognisku …

18 października 2018
Ognisko, gry i zabawy integracyjne … tak, i to w niecodziennej scenerii, bo nad zalewem Borki, młodzież z 7- 3 OSiW budowała pozytywne i udane relacje w gronie rówieśników.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach