Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

„Paka dla psiaka”

13 grudnia 2019
Klub Aktywnych z 7 – 2 OSiW angażuje się w działalność charytatywną wspomagającą przytuliska dla zwierząt. Wolontariusze zorganizowali zbiórkę karmy i innych akcesoriów...

Czas podsumowań

13 grudnia 2019
Młodzież z płockiej jednostki zrealizowała założenia programu wojewódzkiego kształtującego umiejętności społeczne...

Mikołaj pamiętał także o zwierzakach z Pawłowa

13 grudnia 2019
13 grudnia młodzież z ciechanowskiej jednostki 7 - 5 HP zawiozła dary dla zwierzaków ze schroniska w Pawłowie.

Wigilijne spotkanie na Mokotowie

13 grudnia 2019
Ważnym działaniem wychowawczym jest podtrzymywanie polskich tradycji świątecznych. Właśnie dlatego - 12 grudnia - wychowawcy z mokotowskiego hufca pracy 7-28 HP zorganizowali...

Integracja na sportowo

13 grudnia 2019
Uczestnicy pruszkowskiego hufca wraz z kadrą wychowawczą w dniach 4 i 12 grudnia - realizując założenia programu pn. „Integracja na sportowo” - wybrali się do...

Płocczanie pomagają potrzebującym …

13 grudnia 2019
Podopieczni płockiego Klubu Absolwenta włączyli się w ogólnopolską akcję „Wymiana Ciepła” i przekazali odzież dla osób potrzebujących.

Święta tuż tuż …

12 grudnia 2019
Magia nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia "wkroczyła" do Hufca Pracy w Płońsku. W środę, 11 grudnia społeczność 7-35 HP podzieliła się opłatkiem i zasiadła do wspólnego stołu.

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego

12 grudnia 2019
12 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Pruszkowie, odbyła się kolejna edycja Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego...

Wigilijne spotkanie

12 grudnia 2019
Świąteczny nastrój, zapalone światełka na choince, dźwięk kolęd i pastorałek, bielutki opłatek…

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach