Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Kreatywna niedziela

25 sierpnia 2019
Kadra wychowawcza Mazowieckiej WK OHP pomagała w przygotowaniu pikniku rodzinnego promującego rządowy program „Rodzina 500+”, który odbył się 25 sierpnia w...

Sprzedawcy z kwalifikacjami

23 sierpnia 2019
21 sierpnia, w Radomiu, zakończył się kurs sprzedawcy z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych

Serwowanie, drinki i cocktaile - czyli kilka s...

20 sierpnia 2019
W Radomiu realizowany jest kurs „Barman-kelner z obsługą urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych” w którym uczestniczy dwoje beneficjentów projektu „Od...

Pieniny bez nudy, czyli raj dla piechurów…

19 sierpnia 2019
Klimat, krajobraz, zróżnicowany teren, a do tego przyjazna turystom infrastruktura … Młodzież z Mazowsza - w ramach programu grantowego pn. „Aktywny wypoczynek z OHP...

Kreują przyszłość…

14 sierpnia 2019
Beneficjenci z warszawskich i okołowarszawskich jednostek OHP- w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” - rozpoczęli realizację kursów zawodowych,...

Kurs spawacza w Radomiu

13 sierpnia 2019
W Radomiu realizowany jest kurs spawacza metodą MIG/MAG w którym uczestniczy troje beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS ”

Chcą się uczyć…

13 sierpnia 2019
W HP 7-35 w Płońsku - w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” - rozpoczęła się realizacja kursów...

Zgłębianie tajników pięknej urody i wizerunku

9 sierpnia 2019
W Radomiu realizowany jest kurs kosmetyczka z elementami wizażu i pielęgnacji paznokci.

Kursy w Płocku

8 sierpnia 2019
Zgodnie z planem - beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia II – EFS” z płockiej jednostki - rozpoczęli realizację kolejnego modułu wsparcia - kursy...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach