Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Wytarguj swoją karierę!!!

14 czerwca 2019
12 czerwca w hotelu Sangate w Warszawie - CEiPM OHP Warszawa wraz z CEiPM OHP Siedlce - w imieniu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP zorganizowały wydarzenie pod hasłem...

Piknik Osób Niepełnosprawnych

14 czerwca 2019
14 czerwca na terenie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku odbył się XVIII Krajowy Festyn Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Poznajemy Góry Świętokrzyskie

14 czerwca 2019
13 czerwca uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radomiu wybrali się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie...

Płońskie metamorfozy

14 czerwca 2019
W jednostce HP 7-35 w Płońsku zakończyły się warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia...

Woda dla czworonogów …

13 czerwca 2019
Z nieba leje się żar, a termometrom zaczyna brakować skali… Takie warunki trudne są dla ludzi, a co dopiero dla czworonogów. Grube futro dodatkowo generujące ogromne...

Forum „Edukacja - Rozwój - Przedsiębiorcz...

13 czerwca 2019
12 czerwca w Ciechanowie odbyło się Forum „Edukacja - Rozwój - Przedsiębiorczość”

W sierpeckim skansenie

13 czerwca 2019
Młodzież z mławskiej jednostki 7 – 3 HP – w ramach realizacji założeń programu kulturalno – oświatowego pn. „Życie na wsi” - odwiedziła Muzeum Wsi...

Dobry start - lepsze perspektywy

13 czerwca 2019
To hasło zorganizowanych 12 czerwca Targów Młodych, które odbyły się w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia ...

12 czerwca 2019
Od 1 kwietnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku trwa projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II”. Projekt ten umożliwia start zawodowy...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach