OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lider KP - Edyta Ślubowska wyjaśnia uczestnikom zagadnienie dotyczące rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
 

Wszyscy wiemy, że rynek pracy rządzi się surowymi prawami, z którymi trudno sobie niekiedy poradzić osobom zdrowym, a co dopiero, gdy prace chce znaleźć osoba niepełnosprawna. Osoby takie są zwykle postrzegane jako inne niż pozostali członkowie społeczności. Taka sytuacja nie ułatwia im uczestnictwa w życiu społecznym. Potrzeba komunikowania się z ludźmi na tym samym poziomie interakcji bywa dla tych osób trudniejsza do zaspokojenia niż dla osób w pełni sprawnych. Często niezaspokojone pragnienie bycia takim samym jak większość ludzi jest źródłem napięć i frustracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych związanych z poszukiwaniem pracy lider Klubu Pracy i doradcy zawodowi z CEiPM OHP w Siedlcach zorganizowali w okresie od 16 do 25 stycznia zajęcia dla grupy osób niepełnosprawnych, podopiecznych Caritas Siedlce. W zajęciach wzięło udział 30 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Spotkania odbyły się w ramach autorskiego projektu: „Aktywizacja zawodowa a rynek pracy osób niepełnosprawnych”. Głównym celem zajęć było ukazanie roli osób niepełnosprawnych na rynku pracy, oraz zmotywowanie tych osób do wiary w siebie i zachęcenie do podejmowania ryzyka. Zajęcia miały formę mini – wykładów powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi.

 

Uczestnicy szkolenia podczas ćwiczeń prowadzonych przez doradcę zawodowego MCIZ – Ewę Zawadzką
 
Uczestnicy wykonując ćwiczenia odkryli własne predyspozycje i umiejętności, które wcale nie były takie oczywiste jak na początku im się wydawało. Prowadzące ukazały także bariery jakie mogą spotkać osoby niepełnosprawne na drodze do zatrudnienia oraz omówiły różne reakcje w trudnych sytuacjach . Uczestnicy starali się także znaleźć przyczyny własnych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i wspólnie znaleźć receptę na uniknięcie ich w przyszłości. Każdy uczestnik tworzył także, z pomocą  liderem KP, indywidualny plan działania - czyli kolejne kroki w celu zdobycia pracy nie tylko wymarzonej, ale także takiej, do której pasują jego preferencje. Osoby niepełnosprawne chętnie włączały się w dyskusje i brały czynny udział we wszystkich ćwiczeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także filmy o tematyce rynku pracy. Niepełnosprawni podziękowali prowadzącym za przekazanie im nowych informacji i zmotywowanie do działania.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004